Windpark Hartel2

Het windpark van 24 MW in Rotterdam Europoort vervangt de 5 oude windturbines van elk 500kW uit 1995.

ProjectWindpark Hartel2Realisatie2015

Hartel2