Privacyverklaring

Personen die Investment Engineering benaderen, via email, telefonisch of anderszins, geven op voorhand toestemming omtrent verstrekte gegevens. Investment Engineering heeft geen intentie om gegevens te bewaren of te gebruiken anders dan voor haar werkzaamheden waaronder begrepen de ontwikkeling, bouw en exploitatie van haar projecten die een looptijd hebben van soms langer dan 20 jaar. Gegevens worden waar mogelijk regelmatig verwijderd.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Investment Engineering
Woudenbergseweg 19 C-12
3707 HW Zeist
The Netherlands

Tel.: +31 343 491 995
E-mail: info@i-e.nl