NederlandsEnglish

Enkhuizen
De locatie is herontwikkeld in samenwerking met
Nuon en Winvast. Het windmolenpark uit 1992 is
in 2008 vervangen door nieuwe windturbines. De
locatie levert 5 keer meer duurzame energie op.